Tiroid ve paratiroid cerrahisinde sinir monitörizasyonu

Endokrin Cerrahisi Uzmanı

Tiroid ve paratiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde ses tellerini uyaran sinir risk altındadır. Bu sinirin olumsuz etkilenmesi durumunda ses kalitesi bozulur, hatta ses kısıklığı ortaya çıkabilir. Tiroid ya da paratiroid hastalığının nüks ettiği durumlarda, tiroid kanseri varlığında, büyük guatrlarda ve tiroiditli olgularda ameliyat sırasında bu sinirin hasar görme riski artar.

Sinir monitörü, ses tellerini uyaran ve sesli uyarı veren bir sistemdir. Bu nedenle sisteme ‘sinir dedektörü’ de denebilir. Sinir monitörü sistemi, hem sinirin bulunmasına katkıda bulunabilir, hem de ameliyat bitiminde sinirin korunduğunu teyit edebilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar ile sinir monitörünün kalıcı ses kısıklığı oranlarını azaltıcı etkisi kanıtlanamamış olsa da geçici sinir hasarları üzerindeki faydası kabul görmüştür.